Left Doorgaan met winkelen
Jouw bestelling

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Promotie
Lees verder

Voorwaarden

1. Bedrijfsinformatie

Nutri-Align Europe Ltd, cbedrijfsnummer 703182, is geregistreerd in de Republiek Ierland en is een volledige dochteronderneming van Nutri-Align Ltd.

Het materiaal op de website valt onder het copyright van Nutri-Align Ltd. U bent welkom om de inhoud van de website te bekijken, af te drukken en te downloaden voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden of herpublicatie.

2. Contact met ons opnemen

Ons contactadres is 1st Floor, Penrose Dock One, Cork T23 KW81, Ierland. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via +44 116 403 00 73 of e-mail ons.

3. Website-informatie

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door Nutri-Align Europe Ltd en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website .

Nutri-Align Ltd is een deelnemer aan het Amazon EU Associates-programma, een gelieerd advertentieprogramma dat is ontworpen om sites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar Amazon (amazon.co.uk).

4. Beschrijving van producten

De beschrijving en specificatie van producten op de Website is slechts bij benadering en we behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die geen wezenlijke invloed hebben op de kwaliteit of prestaties van die producten. We kunnen eventuele fouten op de website corrigeren of een product uit de verkoop halen zonder aansprakelijkheid. Prijs en beschikbaarheid kunnen ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

5. Producten bestellen

U kunt producten via de website bestellen door een ingevuld bestelformulier in te dienen via de afrekenprocedure. We bevestigen de acceptatie van uw bestelling per e-mail naar het adres dat u hebt opgegeven en het verzenden van deze e-mail (ongeacht of deze is ontvangen) maakt het contract tussen ons tot stand.

6. De prijs en betaling

De prijs van de producten is de prijs die op de website wordt vermeld op het moment dat we uw bestelling accepteren. De prijs is inclusief eventuele belasting over de toegevoegde waarde, maar niet de verzendkosten. Naast de prijs, moet u onze bezorgkosten betalen zoals vermeld op de Website op het moment dat we uw bestelling accepteren - tenzij u in aanmerking komt voor gratis verzending. Het bedrag van deze kosten is afhankelijk van de leveringsmethode en het afleveradres dat u opgeeft in uw bestelling. De betaling wordt gedaan met een creditcard of bankpas op het moment dat we uw bestelling accepteren. (De creditcards die we accepteren, worden op de website vermeld op het moment dat u uw bestelling plaatst). Terugbetalingen worden over het algemeen gedaan door middel van een tegoed op uw creditcard. Hoewel alle zorg is besteed aan de kwaliteit van de inhoud van deze site, kan er af en toe een fout optreden en kunnen artikelen verkeerd geprijsd zijn. In dit geval zullen we ofwel: contact met u opnemen om te vragen of u de bestelling wilt annuleren, of gewoon de bestelling annuleren en u op de hoogte stellen, naar eigen goeddunken. We zijn niet verplicht om goederen tegen de verkeerde prijs te leveren.

7. Levering van producten

Wij zorgen voor levering van de producten die u bestelt volgens de methode en op het adres dat u opgeeft in de afrekenprocedure. De levertijd is echter niet essentieel voor het contract tussen ons. Als u de producten niet in ontvangst neemt of geen adequate leveringsinstructies geeft, kunnen we uw bestelling annuleren en de producten behouden.In dit geval zullen we u de prijs van de producten terugbetalen, maar u bent nog steeds verantwoordelijk voor het betalen van eventuele leveringskosten. Als er een fout of een ander leveringsprobleem is met betrekking tot de bestelde producten, moet u ons binnen 14 dagen na de leveringsdatum. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als u dit niet doet.

8. Bestellingen annuleren

U kunt uw bestelling annuleren door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen tot 14 dagen nadat uw producten zijn afgeleverd. De melding dient uw ordernummer te vermelden en de reden van annulering te vermelden. Als u uw bestelling annuleert nadat wij de producten hebben verzonden, dan moet u de producten aan ons retourneren op het hierboven vermelde adres. De producten dienen in een redelijke staat te worden geretourneerd. We raden het gebruik van een aangetekende bezorgservice aan. Uw wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit van die producten blijven onaangetast.

9. Je geld terug als je niet tevreden bent

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u ons binnen 30 dagen na levering schriftelijk op de hoogte stellen en alle goederen aan ons retourneren voor een volledige terugbetaling.

10. Algemeen

De producten die op de Website worden geadverteerd, zijn bedoeld voor verkoop aan personen die handelen als consumenten en zijn niet voor wederverkoop. De Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 is niet van toepassing op overeenkomsten tussen ons, zodat er geen contractuele rechten aan derden worden verleend. Elk contract tussen ons zal deze algemene voorwaarden bevatten en valt onder Engels recht. Als er een geschil is, zijn de Engelse rechtbanken exclusief bevoegd.

11. Onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of op de productetiketten staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) . We zijn niet verplicht om informatie op onze website of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet.

12. Vrijwaring van garanties; beperking van aansprakelijkheid

Alle producten en diensten die via onze website aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Nutri-Align Ltd, onze dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte , incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid.Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan

13. Vrijwaring

U stemt ermee in Nutri-Align Ltd en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze voorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

14. Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden , heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

15. Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze voorwaarden, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan een voorwaarde of bepaling van deze voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

16. Toepasselijk recht

Elk contract tussen ons bevat deze algemene voorwaarden en valt onder de Engelse wet.

Als er een geschil is, zijn de Engelse rechtbanken exclusief bevoegd.

.