Snelle EU-levering via Ierland

1. Bedrijfsinformatie

Nutri-Align Europe Ltd, bedrijfsnummer 703182, is geregistreerd in de Republiek Ierland en is een volledige dochteronderneming van Nutri-Align Ltd.

Het materiaal op de website is copyright van Nutri-Align Ltd. U bent welkom om de inhoud van de website te bekijken, af te drukken en te downloaden voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden of herpublicatie.

2. Contact met ons opnemen

Ons contactadres is 1st Floor, Penrose Dock One, Cork T23 KW81, Ierland. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via +44 116 403 00 73 of anders e-mail ons.

3. Website-informatie

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Nutri-Align Europe Ltd en hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met respect voor de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website .

Nutri-Align Ltd is een deelnemer aan het Amazon EU Associates-programma, een aangesloten advertentieprogramma dat is ontworpen om sites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar Amazon (amazon. co VK).

4. Beschrijving van producten

De beschrijving en specificatie van producten op de website is slechts bij benadering en we behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die geen wezenlijke invloed hebben op de kwaliteit of prestaties van die producten. We kunnen elke fout op de website corrigeren of een product uit de verkoop halen zonder aansprakelijkheid op zich te nemen. Prijs en beschikbaarheid kunnen ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

5. Producten bestellen

U kunt producten van de website bestellen door een ingevuld bestelformulier in te dienen via de afrekenprocedure. We bevestigen de acceptatie van uw bestelling per e-mail naar het adres dat u hebt opgegeven en het verzenden van deze e-mail (ongeacht of deze is ontvangen) vormt het contract tussen ons.

6. De prijs en betaling

De prijs van de producten is de prijs die op de website wordt vermeld op het moment dat we uw bestelling accepteren. De prijs is inclusief eventuele toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde, maar niet de verzendkosten. Naast de prijs moet u onze bezorgkosten betalen zoals vermeld op de website op het moment dat wij uw bestelling accepteren - tenzij u in aanmerking komt voor gratis levering. Het bedrag van deze kosten is afhankelijk van de wijze van levering en het leveringsadres dat u opgeeft bij uw bestelling. De betaling wordt gedaan met een creditcard of betaalkaart op het moment dat we uw bestelling accepteren. (De creditcards die wij accepteren staan ​​vermeld op de website op het moment dat u uw bestelling plaatst). Restituties zullen over het algemeen worden gedaan door middel van een tegoed op uw creditcard. Hoewel alle zorg wordt besteed aan de kwaliteit van de inhoud op deze site, kan er af en toe een fout optreden en kunnen items verkeerd geprijsd zijn. In dat geval zullen we ofwel: contact met u opnemen om te vragen of u de bestelling wilt annuleren, ofwel de bestelling gewoon annuleren en u hiervan op de hoogte stellen, naar eigen goeddunken. We zijn niet verplicht om goederen tegen de verkeerde prijs te leveren.

7. Levering van Producten

We regelen de levering van de producten die u bestelt volgens de methode en op het adres dat u opgeeft in de afrekenprocedure. De levertijd is echter niet essentieel voor het contract tussen ons. Als u de producten niet in ontvangst neemt of geen adequate leveringsinstructies geeft, kunnen we uw bestelling annuleren en de producten behouden. In dit geval betalen we u de prijs van de producten terug, maar bent u nog steeds aansprakelijk voor het betalen van eventuele bezorgkosten. Als er een fout of een ander leveringsprobleem is met betrekking tot de bestelde producten, moet u dit binnen 14 dagen na de leveringsdatum schriftelijk aan ons melden. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als u dit niet doet.

8. Bestellingen annuleren

U kunt uw bestelling annuleren door ons op elk moment schriftelijk op de hoogte te stellen tot 14 dagen nadat uw producten zijn afgeleverd. De melding dient uw ordernummer en de reden van annulering te vermelden. Als u uw bestelling annuleert nadat we de producten hebben verzonden, moet u de producten naar ons retourneren op het hierboven vermelde adres. De producten dienen in redelijke staat geretourneerd te worden. We raden het gebruik van een Aangetekende Bezorgservice aan. Uw wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit van die producten blijven onaangetast.

9. Je geld terug als je niet tevreden bent

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u ons binnen 30 dagen na levering schriftelijk op de hoogte stellen en alle goederen aan ons retourneren voor een volledige terugbetaling.

10. Algemeen

De producten waarvoor op de website wordt geadverteerd, zijn bedoeld voor verkoop aan personen die handelen als consumenten en zijn niet bedoeld voor wederverkoop. De Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 is niet van toepassing op enig contract tussen ons, zodat er geen contractuele rechten aan derden worden verleend. Elk contract tussen ons omvat deze algemene voorwaarden en valt onder het Engelse recht. Als er een geschil is, hebben de Engelse rechtbanken exclusieve jurisdictie.

11. Onnauwkeurigheden en omissies

Af en toe kan er informatie op onze site of op de productlabels staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) . We zijn niet verplicht om informatie op onze website of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet.

12. Disclaimer van garanties; beperking van aansprakelijkheid

Alle producten en diensten die via onze website aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Nutri-Align Ltd, onze dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte , incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, al dan niet gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximaal door de wet toegestane omvang.

13. Vrijwaring

U stemt ermee in Nutri-Align Ltd en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van enige vordering of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit uw schending van deze Voorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

14. Scheidbaarheid

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden , heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen.

15. Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u heeft gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

16. Toepasselijk recht

Elk contract tussen ons omvat deze algemene voorwaarden en valt onder het Engelse recht.

Als er een geschil is, hebben de Engelse rechtbanken exclusieve jurisdictie.