Snelle EU-levering via Ierland

Deze website is bedoeld voor mensen die een koolhydraatarm dieet volgen om gewicht te verliezen en hun algemeen welzijn te verbeteren.

Als u vanwege een gezondheidstoestand (diabetes, epilepsie) geïnteresseerd bent in koolhydraatarme voeding, dient u medisch specialistisch advies op te volgen waarvoor wij niet zijn toegerust. Neem contact op met uw huisarts of een andere gezondheidsprofessional voor advies over uw dieet.

Zoals het geval is met elk ander dieet, moet u, als u een andere medische aandoening heeft of om welke reden dan ook onder medisch toezicht staat, uw arts raadplegen voordat u een koolhydraatarm dieet volgt.

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Nutri-Align Ltd en hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met respect voor welk doel dan ook naar de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of welke schade dan ook die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website .

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle staan ​​van Nutri-Align Ltd. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die daarin worden geuit.

Alles wordt in het werk gesteld om de website soepel te laten werken. Nutri-Align Ltd is echter niet verantwoordelijk en zal niet aansprakelijk zijn voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.

Nutri-Align Ltd is een deelnemer aan het Amazon EU Associates Program, een aangesloten advertentieprogramma dat is ontworpen om sites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar Amazon (amazon.co.uk).

Herdistributie of reproductie van een deel of de gehele inhoud is toegestaan ​​als u de website erkent als de bron van het materiaal en een hyperlink opneemt naar de bronpagina op deze website.

Deze website, de inhoud en afbeeldingen vallen onder het copyright van Nutri-Align Ltd - © Nutri-Align Ltd, 2012-2018. Alle rechten voorbehouden.