Γρήγορη παράδοση στην ΕΕ μέσω Ιρλανδίας

Multi-Collagen Plus

€23.99

Super-Strong Collagen Formulation: Dual-source collagen for radiant skin, lustrous hair, and strong nails. Essential building blocks for your body, with a superior absorption rate. Enhanced with powerful micronutrients to maximise collagen synthesis and support your health and appearance.

Powerful Antioxidants: Elevate your skin’s defence with Vitamins A and C, fighting free radicals and enhancing skin repair. Also helps to bolster the immune system, improve iron absorption, and contribute to overall vitality.

Boosted with Unique Nutrients: Our innovative blend includes L-Glycine, L-Proline and Biotin – superstar ingredients not commonly found in collagen supplements. They play a vital role in collagen synthesis, contributing to skin elasticity, wound healing, and joint health.

Biotin for Healthy Hair: Includes a high dosage of Biotin – miracle vitamin for healthy lustrous hair

Deep Hydration with Hyaluronic Acid: Moisture-binding marvel that holds up to 1000 times its weight in water, helping to maintain skin’s plumpness, reduce the appearance of fine lines, and promote a smoother complexion.

Compact Convenient Capsules: Hassle-free supplementation with our easy-to-swallow capsules. Manufactured in full compliance with GMP. Halal-certified.

120 capsules per pack (2 months supply)

Multi Collagen: Full Supplement Facts

 

Pack quantity: 120 capsules

 

Amount Per Serving% NRV (UK/EU)% DV (USA)
Bovine Collagen Peptides
600mg**
Marine Collagen Peptides
400mg**
Hyaluronic Acid
10mg**
L-Proline
10mg**
L-Glycine
10mg**
Vitamin A (as retinyl acetate)
1316iU50%44%
Vitamin C (as ascorbic acid)
40mg50%44%
Biotin
250mcg500%833%
Calcium (as carbonate)
100mg12%8%
Copper (as sulphate)
0.5mg50%56%
Iron (as bisglycinate)
4.2mg30%23%
Zinc (as citrate)
5mg50%45%

 

Ingredients:

Per 2 capsules: Bovine Collagen Peptides 600mg, Marine Collagen Peptides 400mg, Hyaluronic Acid 10mg, L-Proline 10mg, L-Glycine 10mg, Vitamin A (as retinyl acetate) 1316iU, Vitamin C (as ascorbic acid) 40mg, Biotin 250mcg, Calcium (as carbonate) 100mg, Copper (as sulphate) 0.5mg, Iron (as bisglycinate), 4.2mg, Zinc (as citrate) 5mg

 

 

Directions:

Take 2-4 capsules daily with food

 

 

Warnings:

Do not take this product if you are breastfeeding, pregnant or likely to become pregnant. If you are taking any medications, are under medical supervision, or suffer from any food allergies, consult a doctor before use. This product is not suitable for anyone under 18 years of age. Close tightly and keep out of sight and reach of children. Store in a cool, dry place. Do not use if the seal is broken or missing.

Discontinue use and consult a doctor immediately if any adverse reactions occur, or in case of accidental overdose

Διασφάλιση ποιότητας


  • Won’t affect your carb counts: sugar-free and zero-carb
  • Also free from sweeteners, gluten, soy, lactose, sulphites and GMO
  • Only tried and tested ingredients with a proven track record
  • Fully compliant with EU and US FDA regulations
  • Manufactured in a GMP-certified facility
  • Made in the UK

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 60 ημερών χωρίς κίνδυνο

Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με το συμπλήρωμά σας για οποιονδήποτε λόγο, απλώς επιστρέψτε το σε εμάς εντός 60 ημερών για πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Είναι εντάξει να επιστρέψετε ακόμα κι αν έχετε ήδη πάρει τις περισσότερες από τις κάψουλες – ή ακόμα και όλα.

Συνιστούμε να δοκιμάσετε συμπληρώματα για τουλάχιστον 7 ημέρες για να αισθανθείτε τα οφέλη – αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς.

Θα εκδίδουμε πλήρη επιστροφή χρημάτων σε όλες τις περιπτώσεις – όχι ερωτήσεις που τέθηκαν. Είναι απλό!